กฏหมายบีบีกันไทย

ซุปเปอร์แมนทำผิดก็โดน

    กฎหมายบีบีกันในไทยผมได้เคยเขียนบทความนี้ไว้ตั้งแต่ 10 กว่าปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีหลายท่านไม่เข้าใจและสอบถามผมมาเกือบทุกวัน ถามเพื่อเป็นความรู้ผมก็ยินดีให้คำตอบนะครับ แต่บางท่านถามเพื่อหาช่องว่างในการทำผิดกฎหมาย แบบนี้ผมจะไม่คุยด้วย สำหรับกฎหมายบีบีกันตอนนี้ผมจะพูดถึงในมุมของผู้เล่นหรือผู้ใช้เท่านั้นและพยายามสื่อสารเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายที่สุด สำหรับในมุมของร้านค้าและผู้ขายไว้โอกาสต่อไปจะมาเล่าให้ฟัง


ภาพนี้เป็นแค่ภาพประกอบการแสดงนะครับ น้อง ๆ รู้จักกัน


BB Gun ไม่เป็นอาวุธ

     กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการพิสูจน์และวินิจฉัยแล้วว่า ปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็น "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความหมายของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" หมายความถึงสิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิ่งใดก็ตามที่มีรูปและลักษณะอันทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน จะเป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ไม่ใช่ "อาวุธปืน" และจากคำนิยามดังกล่าว ลำพังชิ้นส่วนของปืนบีบีก็ไม่ใช่สิ่งเทียมอาวุธปืน เพราะชิ้นส่วนของปืน BB Gun ไม่สามารถทำให้ผู้ที่พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน ซึ่งคำนิยามของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" จะแตกต่างจากนิยามของคำว่า "อาวุธปืน" ที่กฎหมายให้หมายความรวมถึงว่า เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนก็ให้ถือว่าเป็นอาวุธปืนด้วย แต่มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะผลักดันให้กลายเป็นอาวุธปืน (เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า) จนต้องมีการนำไปให้กฤษฎีกาตีความ ทั้งที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการพิสูจน์และวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จากเหตุผลทางกฎหมายทั้งคำพิพากษา (ฎีกาที่ ๕๗๙๓/๒๕๔๔) และบันทึกข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงสรุปได้ว่าปืนบีบีกันหรือปืนอัดลมเบา ถือเป็น "สิ่งเทียมอาวุธปืน"ภาพการจัดงาน บีบีโชว์ ครั้งที่ 2 เดอะมอลล์ บางกะปิ
เมื่อปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" การมีปืน BB ไว้ในครอบครอง จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

    การมีปืน BB ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองนั้น ไม่มีความผิด และไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่อย่างใด เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองได้ต้องมีใบอนุญาตให้มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองก่อน ซึ่งแตกต่างจากเรื่องอาวุธปืน ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน


ภาพจากงาน ยุทธกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ที่เซ็นทรัล บางนา


การพกพาปืน BB ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

    การพกพาปืน BB ติดตัวไปในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เช่นกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดว่า ผู้ที่พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนไปในสถานที่สาธาราณะ จะต้องมีใบอนุญาตให้พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน  ซึ่งแตกต่างจากการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะ ซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ กำหนดให้ผู้ที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปนั้น จะต้องมีใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนกระบอกนั้น ๆ ไปในที่สาธารณะได้ แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการพาปืนบีบีไปตามที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะโดยเปิดเผย จะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงจำคุก แต่ก็มิใช่ว่าผู้เล่นปืน BB จะสามารถถือปืน BB ไปในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยได้ เนื่องจากว่า ปืน BB นั้นมีลักษณะที่เรียกได้ว่า แทบจะไม่แตกต่างจากอาวุธปืนจริงเลยทีเดียว ผู้ที่พบเห็นย่อมเข้าใจผิดคิดว่าปืน BB เป็นอาวุธปืนได้ นอกจากนี้ด้วยคุณลักษณะของปืน BB แม้ว่าจะไม่ใช่อาวุธปืน แต่ปืน BB ก็อาจถูกนำมาใช้เป็นอาวุธได้ ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 จึงกำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น


บีบีกันมีขายอย่างถูกต้องในไทยนานแล้ว


ดังนั้น เราควรปฏิบัติอย่างไรในการขนย้ายปืน BB และอุปกรณ์ในการเล่น BB Gun

    เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ที่มีปืน BB ไว้ในครอบครองจึงควรใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติต่อปืน BB ในการพกพาและขนย้าย เฉกเช่นเดียวกับที่พึงปฏิบัติต่ออาวุธปืน 


  • ไม่พกพาปืน BB อย่างเปิดเผย (ไม่ว่าโดยง่ายหรือต้องสังเกต) ไปในที่สาธารณะ 
  • เมื่อทำการขนย้ายควรเก็บปืน BB และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เล่นบีบีกัน ควรเก็บไว้ในที่เก็บสิ่งของท้ายรถยนต์และมีกระเป๋าห่อหุ้มให้มิดชิด 
  • แยกแม็ก แยกถ่าน แยกลูก BB ออกจากตัวปืน
  • ควรมีกระเป๋าใส่ปืน BB แยกต่างหากจากกระเป๋าใส่ที่บรรจุกระสุน (แม็กกาซีนปืน) และอุปกรณ์อื่น ๆ
ช่วงมี กฎอัยการศึก ต้องระวังพิเศษนะครับ      แค่นี้เราก็จะปลอดภัยแล้ว เวลาเจอด่านก็พูดด้วยเหตุด้วยผลครับ อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่หลายคนก็ไม่มีความรู้ ส่วนพวกที่ชอบเอา ปืนสั้น BB ไว้ลิ้นชักหน้ารถ เหน็บไว้ข้างประตูคนขับ เน็บเอวตอนขี่มอเตอร์ไซด์ มีสิทธิ์โดนยึดและโดนปรับ


มีโดนตลอดนะครับ ถ้าเล่นไม่ระวัง
บางมุมสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยรู้ 

ร้านค้า/ผู้นำเข้า ต้องจดทะเบียนร้านค้าและต้องมีใบอนุญาต

ผู้เล่น ไม่ต้องมีใบพกพา แต่ต้องนำพาให้มิดชิด
ร้านซ่อมบีบีกัน ไม่ต้องขอใบอนุญาต
สนามบีบีกัน ถ้าขายปืนด้วยต้องขอใบอนุญาตเหมือนผู้ค้า
ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต ต้องจดทะเบียนและขออนุญาตค้าเหมือนร้านค้าที่มีหน้าร้าน 

ประกาศเเพิ่มเติมล่าสุดจากไปรษณีย์ไทย
บทความที่ได้รับความนิยม